خدایا چنان کن سرانجام کار ما که تو خشنود باشی و ما رستگار

خدایای بزرگ ومهربون سلام

آمدم باهت حرف بزنم آمدم ازت تشکر کنم به خاطر همه نعمت ها یی که به من دادی که بزرگترین اونها سلامتی و داشتن پدر ومادر خوب است حتما خیلی دوستم داشتی که این را بهم دادی منم دوستت دارم خداجون.

خدایا تو واقعا مهربونی هیچ وقت درخونه ات رو روی بنده هات نمی بندی .هیچ وقت قهر نمی کنی همیشه جای بازگشت را گذاشتی که اگر بنده ات خطایی کرد برگرده و توبه کنه بگه که اشتباه کردیم ببخش و تو آن قدر مهربونی که می بخشی .یه جایی خوندم که تو از روح خودت بر بنده هات دمیدی و انسان را به وجود آوردی پس انسان هم می تونه بعضی از خصوصیت های زمینی را در حد خیلی کوچکتر از خودت داشته باشه شاید در بعضی از بنده هات روحی که می دمی زیاد تر باشه که می شه آدم خوبه و بعضی هم کمتر که می شه آدم بده(بی رحم ،بی وفا،بی معرفت،بی مرام)ولی خدا می خوام در مورد یکی از بنده هات حرف بزنم که از روح خودت بهش زیاد دمیدی و شده یه فرشته که خیلی مهربونه یه فرشته که مثل اون کم پیدا می شه .

خدایا می خوام ازت گله کنم البته می دونم نباید ناشکری کنم ولی گله دارم باید به کی بگم ؟از کی کمک بخوام از بنده های دیگه ات؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

نه نه نمی تونم بهشون اعتماد کنم اونها به ازای هر کاری که می کنند ازم چیزی می خوان ولی تو خدا ازم هیچی نمی خوای غیر از تشکر خالصانه و من هم روزی 1000 بار ازت تشکر می کنم به خاطر همه نعمت هایی که تا به حالا بهم دادی .اما گله ام:

خدایا تو فرشته ای رو بهم نشون دادی که همتا نداشت باهش حرف زذم بهم کمک کرد بهش انس پیدا کردم  واز صمیم قلب دوستش داشتم .زندگی ام یک رنگ دیگه ای پیدا کرد چون توش عشق آمده بود چون می تونستم این احساس را لمس کنم و ازش لذت ببرم ولی یه دفعه این فرشته مهربون رو ازم گرفتی!!!!!!

مگه من خلافی کرده بودم؟خدایا تو عشق من را گرفتی چیزی که خیلی دوستش داشتم چرا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

خدایا ی من، راهش رو بهم نشون بده چی کار کنم که فرشته ام برگرده و بشه فرشته مهربون خودم.

خدا جون دلم تنگه ،دلم برای اون فرشته ات تنگه .خدایا اگر اون فرشته مهربونت رو بر نمی گردونی پس یه فرشته دیگه بفرست که منو ببره پهلوی خودت چون من طاقت زندگی بدون اون فرشته ات رو ندارم.

خدا جون من نمی خوام هیچ فرشته دیگه ای جای اون رو بگیره هر چه قدر بهتر از اون باشه پس بهم برش گردون.

خداجون، اون قدر بزرگ و رحیم و خوب و مهربونی که تا حالا هر چی خواستم بهم دادی و نگذاشتی آرزوی چیزی رو داشته باشم بابت همه خوبی هات سپاسگذارم و تقاضای بخشش را دارم که گناهی که بابت آن فرشته ام را گرفتی ببخشی .

خدایا تو فرشته ام رو برگردون منم قول می دم یکی از بهترین بنده هات بشم

+ تاريخ پنجشنبه ۲۰ اردیبهشت۱۳۸۶ساعت ۱۶:۵۶ بعد از ظهر نويسنده گل نرگس تو |